ႏိုင္ငံအတြက္ အာဏာ႐ူးေတြဘက္ကို ေျပာင္းလွည့္သင့္ၿပီ ရဲေဘာ္တို႔

ႏိုင္ငံအတြက္ ေျပာင္းလွည့္သင့္ၿပီ ရဲေဘာ္တို႔

ျပည္သူေသေစခ်င္လို႔ မကုေပးတာေတာ့ ထားေတာ့ ဟုတ္ၿပီ သူတို႔ စစ္သားေတြနဲ႔ ရဲေတြ မိသားစုဝင္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ ကုသခြင့္မေပးပဲ ပစ္ထားတာလဲ‌ဆိုရင္

မအလဟာ အခ်င္းခ်င္းေတာင္ သံသယႀကီးႀကီးဝင္ေနၿပီး ယခုလို ေအာက္ေျခ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မရေသးျခင္းဟာ စစ္တပ္နဲ႔ ရဲေတြထဲမွာ ျပည္သူဘက္ပါၿပီး NLD နဲ႔ အေမစုေထာက္ခံသူေတြလို႔ အျမင္ရွိေနျခင္းနဲ႔ အတူ

– ေဆးဝါးကုသမႈဘက္ဂ်က္ကို လက္နက္ဝယ္ယူဖို႔ပဲ အေလးထားျခင္း သို႔ ဘက္ဂ်က္ မရွိျခင္း

– ကုသ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေပးမည့္သူမ်ား မရွိျခင္း

– ရွိလည္း ႏိုင္ငံေရးအရ attack လုပ္သည့္ မစ္ရွင္ ျဖစ္၍

– အလုပ္ရႈပ္ေစမႈကလြဲ အက်ိဳးျမတ္မရွိဘူးဟု ခံယူ ထားျခင္း

ကမာၻ႔အျမင္မွာ ျပည္သူတင္မဟုတ္ သူတို႔ လူေတြပါ ကူးစပ္ေနျခင္းဟု ျပသလိုျခင္း

ထိုအရာေတြ ၿခဳံငုံ ေပါင္းစပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အတတ္ပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႔ စည္း႐ုံး အုပ္ခ်ဳပ္ ႏိုင္စြမ္းမရွိလို႔ဟု အခ်က္ အေပၚတြင္ တည္ရွိေနေသာ္လည္း

ယခုလိုျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ မစ္ရွင္အတြက္ မီးမေသေစလိုသည့္ သေဘာနဲ႔ ယခုလို လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို တမင္ယုတ္မာၿပီး လုပ္ေနသည္ဟု ယူဆမိသည္

ထိုအထဲတြင္ အတတ္ပညာ ကြၽမ္းက်င္သူ နည္းပါး၍ သူတို႔လူေတြ ျပန္ထိေနေတာ့ ျပည္သူရဲ႕ ေအာက္ဆီဂ်င္နဲ႔ ေဆးဝါးေတြကို ျဖတ္ေတာက္ လုယူေနတာ အထင္းသား ေတြ႕ရသလို
ယခုမစ္ရွင္ကို တမင္ဖန္တီးၿပီး လုပ္မလုပ္ဆိုသည္မွာလည္း

– ျပည္သူ‌ကို ေအာက္ဆီဂ်င္ျဖတ္ေတာက္မႈ

– ေဆးကူသခြင့္မေပးမႈ

– ဆရာဝန္မ်ား ဖမ္းဆီး တားျမစ္ေနမႈ

– ေဆးဝါး အစားစာ ျဖတ္ေတာက္မႈ

– အလႉ ပရဟိတမ်ား ဖမ္းစီး ႏွိပ္ကြပ္မႈ

စသည့္ အခ်က္လက္ေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ စကစဟာ ယခု မစ္ရွင္ကို တမင္ျပဳလုပ္တာဟု တထစ္ခ်သက္မွတ္လို႔ရၿပီး

အဓိကက ႏိုင္ငံေရးအတြက္ စစ္ေရးကို လက္ဦးမႈယူတာထက္ ေနာက္ေၾကာဓားထိုးအကြက္လုပ္သည္ဆိုတာ

ဒီေတာ့ ယခုအခ်က္ေတြနဲ႔တင္ စကစဟာ ဂ်ီႏိုဆိုက္ေျမာက္႐ုံမက ျပည္သူအားလုံးနဲ႔ သူ႔အတြင္းလူ မယုံၾကည္ရသူ သံသယရွိသူ တာဝန္မေက်သူ ေျပာင္းလွည့္မည့္သူေတြကို တခ်က္ထဲနဲ႔ အျပတ္ရွင္းၿပီး ပေဒသရ္ဇ္ေခတ္စနစိကို ေသခ်ာျပန္သြား ထူေထာင္ေနၿပီဆိုတာ အသိေပးရင္း အခ်ိန္ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္

ျပည္သူေတာင့္ခံႏိုင္စြမ္းဟာ ယခုပြဲရဲ႕ အဆုံးျဖတ္ အေျဖပါပဲဟု သတိေပးရင္း အေရးေတာ္ပုံေအာင္ဖို႔ အာဏာေဘး ေရာဂါေဘးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၾကပါစို႔ဟု !!

မင္းၾကည္ညိဳေန